5.Güz Okulu hatıra fotografı

     Sevgili Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği üyeleri ve takipçileri ,

18 -21 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen 5. Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği Güz Okulunda sunulan sözel ve poster bildiriler değerlendirme sonrasında ödüllendirilmiştir.

Serbest bildiri ödülü olarak verilen 9-12 Eylül 2015 tarihinde Rotterdam Hollandada yapılacak olan 45. ESDR kongresine katılım amaçlı kullanılmak üzere 1500 Euro tutarında ödülü; 

Sezary sendromunda programmed death -1 (PD-1) membran proteininin ekspresyonu ve mikozis fungoides ile ayırıcı tanısı

Fatos Cetinozman, Dermatolog, Uzman, PhD öğrencisi*, Patty Jansen, Patolog, Uzman, PhD**, Maarten Vermeer, Dermatolog, Profesor, PhD*, Rein Willemze, Dermatolog, Profesor, PhD*

Leiden Universitesi Tip Fakultesi, Dermatoloji Ana Bilim Dali, Leiden, Netherlands, **Leiden Universitesi Tip Fakultesi, Patoloji Ana Bilim Dali, Leiden, Netherlands

başlıklı çalışma kazanmıştır. 

Poster bildirisi olarak verilen kitap ödülünü 

Behçet Hastalığı ve  IL-23 reseptör (IL23R) gen polimorfizmi arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Başak Yalçın, Nilgün Atakan, Sibel Doğan

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı 

başlıklı çalışma kazanmıştır.

Meslektaşlarımızı tebirk eder, başarılarının devamını dileriz.