Sevgili Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği üyeleri ve takipçileri,

18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında seminer, oturum, tartışma, serbest bildiri ve uydu sempozyumları ile birlikte temel immünolojideki güncel bilgiler ve yenilikler, psoriazis ve otoimmün deri hastalıkları ve derinin allerjik hastalıkları ana başlıkları altında   5. DİAD Güz Okulu başarıyla gerçekleştirilmiştir.

     Katılımları ile zenginleşen DİAD takipçilerinin kongremize dair bize iletilen notları çerçevesinde paylaşmak istediğimiz hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1.     Kongremiz sırasında serbest ve poster bildirileri ile katkıda bulunan hocalarımız ve meslektaşlarımıza bildirileri ile katıldıklarına dair gereken belgeler e-mail yolu ile ulaştırılacaktır.

2.     Kongre sırasında konuşmacılarımızın yayınlanmasına izin verdikleri sunumlar www.dermatoimmunoloji.org.tr adresinden üye girişi yapıldıktan sonra ulaşılabilir olarak paylaşılacaktır.

3.     Üye girişi için gerekli şifreler üyelerimizin e-mail adreslerine gönderilecektir.

     6. Güz okulunda buluşmak üzere...