DERMATOİMMÜNOLOJİ VE ALERJİ DERNEĞİNİN AMAÇLARI : 

1. Dermatoimmünolojiyle ilgilenen dermatologlar, dermatoloji alanında eğitim gören araştırma görevlisi doktorlar ve diğer tıp mensupları arasında işbirliği ve bilgi alışverişi yapmak, bu amaçla toplantılar düzenlemek, yazılı materyal oluşturmak.

2. Dermatoimmünoloji kapsamına giren deri hastalıkları hakkında halkı bilgilendirmeye yönelik toplantı ve faaliyetler düzenlemek.

3. Dermatoimmünoloji alanında çalışan yurt dışı kuruluşlarla bağlantı kurmak, işbirliği yapmak ve yardımlaşmak.

4. Dermatoimmünoloji alanında kendi bünyesinde bilimsel çalışmalar yürütmek buna ek olarak başarılı çalışmaları maddi ve manevi olarak desteklemek.