7-10 EYLÜL 2016 /Bodrum

Değerli Meslektaşlarım,

Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği olarak 6. Dermatoimmünoloji ve Allerji Güz Okulu’nu 7-10 Eylül 2016 tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştireceğiz. İki yılda bir sizlere kapılarını açan bu okulda yine güncel, yeni ve tartışmalı konuların seçileceği yoğun bir bilimsel program hedefliyoruz.

Dermatoloji dalında immünolojik ve allerjik çalışmalar ile yepyeni patogenez yolaklarının aydınlandığı ve tedavi seçeneklerimiz çoğaldığı oldukça verimli bir dönem geçirmekteyiz. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızın en güncel bilgilere ulaşmasını amaçladığımız 6. Güz Okulu’nda konusunda uzman yerli ve yabancı konuşmacıların katılımları ile güncel tartışma ve önerilerle dolu olacak oturumlar, uydu simpozyumları, poster ve sözel bildirilere yer verilecektir. 

Hepinizi bilimsel ve sosyal olarak camiamızın immünoloji ve allerji konu başlıklarına özgü bu geleneksek toplantısına davet etmekten mutluluk duyuyoruz. 6. DİAD Güz Okulu’nda Bodrum’da buluşmak üzere…

                                                                                                                                            Saygılarımla 

                                                                                                                                  Prof Dr. Nilgün Atakan 

                                                                                                               Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği Başkanı 

 

6. DİAD Güz Okulu Konu Başlıkları

 • Temel immünoloji kursu

 • İmmünolojik kavramlarda yenilikler

 • Allerjik inflamasyonda güncel yaklaşımlar

 • Otoinflamatuvar- otoimmün hastalıklarda epigenetik ve genetik etkileşim

 • Otoinflamatuvar hastalıklarda güncel tedavi yöntemleri 

 • İmmünolojik açıdan mikroçevre ve mikrobiotanın önemi

 • İmmunmodülasyonda yeni hedefler

 • Psoriazis patogenezinin bugünü, tedavinin yarını

 • Otoimmün büllü hastalıklarda yenilikler

 • Derinin inflamatuvar hastalıklarından sistemik hastalıklara 

 • Dermatolojide yeni tedavi dönemi: Biyolojikler ve biyobenzerler 

 • Yeni tedavi ajanları ve  farmakovijilansın önemi

 • Anti-TNF kullanımında karşılaşılan sorunlar ve akılcı yönetimi

 • Ciddi advers ilaç reaksiyonları ve yönetimi

 • Deri maligniteleri: patogenez, tanı ve tedavide yenilikler 

 • Mast hücre hastalıkları

 • Ürtiker /ANÖ

 • Atopik dermatit

 • Kontakt dermatit