Sevgili Meslektaşlarım, Sevgili Dostlar,

Sizleri 17 – 20 Eylül 2020 tarihleri arasında Hilton Sarıgerme, Dalaman’da yapılacak olan Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği olarak düzenlediğimiz 8. DİAD Güz Okulu 2020’ye davet ediyoruz.

Her iki yılda bir olduğu gibi 8. DİAD Güz Okulumuz ’da temel amacımız meslektaşlarımızın hızla gelişen dermatoloji ve dermatoimmünoloji-dermatoallerji alanlarında sağlam temellerle ilerleyerek bilgi ve teknoloji çağını kolayca yakalamaları… Alanlarında lider hocalarımızın yanı sıra donanımlı genç meslektaşlarımız ile birlikte kurs, konferans, konu anlatımı, panel, uydu sempozyum, çalışma ve nitelikli olgu sunumları gibi çok çeşitli toplantılar ile dopdolu geçecek olan Kongremize hepinizi davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Sizleri değerli katılımlarınız, yazılı ve sözlü bildirileriniz, toplantıyı renklendirecek sorularınız, konuları güçlendirecek kıymetli yorum ve katkılarınız ile bekliyor olacağız.

8. DİAD Güz Okulu, Hilton Sarıgerme’de buluşmak üzere.

                                                                Prof. Dr. Nilgün Atakan

                                                Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği Başkanı

   

 Dermatoimmunoloji Derneğinin Biyobenzerlere Dair Görüşü;

Günümüzde birçok hastalığın tedavisinde biyoteknolojik ürünler etkin olarak kullanılmakta ve bu ilaçların çeşitliliği ve kullanımalanları her geçen gün artarak devam etmektedir. Psoriasis biyoteknolojik ürünlerin en sık kullanıldığı dermatolojik hastalıktır. Bu ilaçların kullanıma başlaması ile hastalık daha etkin tedavi edilir hale gelmiş olup hem hastalığa bağlı yaşam kalitesi parametrelerinde hem de hastalığa bağlı komplikasyonların önlenmesinde önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Biyoteknolojik ilaçlar DNA teknolojisi ve hibridoma yöntemleri ile canlı hücreler kullanılarak üretilen, yapısal özellikleri ve etki mekanizmaları oldukça karmaşık olan ilaçlardır. Üretimi oldukça zor ve uzun süren bu tıbbi ürünlerin üretim sürecinde meydana gelenen ufak bir değişiklik bile farklı izoformlar ve kompozisyonların meydana gelmesine ve birbirinden tamamen farklı etki, yan etki ve güvenlik profiline sahip yeni moleküllerin oluşmasına yol açabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı biyoteknolojik ürünler tam olarak kopyalanamayan ürünler olarak Kabul edilir ve orjinal ürünlerden esinlenerek üretilen yeni ürünlerde biyobenzer ilaçlar, biyobenzer ürünler, takip eden protein ürünler ya da sonradan piyasaya giren biyolojikler diye adlandırılırlar.

Son yıllarda orjinal biyoteknolojik ürünlerin patent koruma sürelerinin dolmayabaşlaması ile biyobenzer ürünlerin üretimi hızla artmaktadır. Biyobenzer ürünlerin piyasalarda görülmeye başlaması ile birlikte çeşitli etki, yanetki ve güvenlik endişeleri de gündeme gelmektedir. Bu konuda Dermatoimmünoloji Derneği olarak görüş ve önerilerimiz şu şekildedir:

 1. Orjinal biyoteknolojik ürün ile biyobenzer ürün birbirine özdeş ürünler değildir. Bu nedenle bu ürünlerin birbirinden farklı adlandırılması gerekmektedir. Etki ve yanetki takibinin yapılabilmesi için biyobenzer ilaç ayrı bir uluslararası patentsiz isimle(International non-proprietary names: INN) adlandırılmalı ve INN’ye ek olarak marka adı, üretici firmanın ismi, lot numarası v eüretildiği ülke bilgileri de eklenmelidir.

 2. Orjinal ürünle biyobenzer ürünün prospektüsleri birbirinden farklı olmalı, her ürüne özgü güvenlik, pozoloji, kontraendikasyonlar, uyarılar ve yanetkilerin ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir.

 3. Bir biyobenzer ürünün orjinal biyoteknolojik ürüne ait her bir kullanım endikasyonu için ayrı ayrı onay alması gerekmektedir. Tek bir endikasyonda alınan onay otomatik olarak diğer endikasyonlarda kullanılmamalıdır.

 4. Orjinal biyoteknolojik ürün ve biyobenzer ürünler özdeş ilaçlar olmadığı için ekonomik kaygılarla bu ilaçların birbiri yerine kullanılması veya değiştirilmesi uygun değildir. Yerine kullanılma ya da değiştirilme durumu ancak hastayı tedavi eden doctor gerekli görürse mümkün olmalıdır.

 5. Doktor tarafından etki eksikliği ya da yan etki durumu göz önüne alınarak değiştirilmediği sürece, bir hasta tedaviye hangi ürünle başlandı ise (orjinal ürün ya da biyobenzer ürün) tedaviye aynı ürünle devam edilmesi ilaca bağlı immünojenitsite gelişimini ve dolayısıyla yan etki oluşması ve etkinlik azalmasını önlemek açısından uygun olacaktır.

 
       ÜYELİK
     Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği üyeleri dernek tarafından düzenlenen toplantı, seminer ve güz okullarında kullanılan eğitim materyallerine, sitemiz aracılığı ile üyelik girişi yapılarak ulaşabilirler. İlgili dokümanlar eğitim kaynakları ve güz okulları menüleri altında bulunmaktadır.
*** Üyelerimiz üyelik girişini ilk kez gerçekleştirirken kayıt olup e-posta adreslerini kullanarak şifrelerini belirleyebilirler. 

       DERMATOİMMÜNOLOJİ VE ALERJİ DERNEĞİ'NE ÜYE OLABİLMEK İÇİN ;

 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Halk Bankası IBAN: TR 49 0001 2001 5410 0016 1000 11 nolu hesaba 20 TL üyelik aidatı yatırıldığını gösteren belgenin dermatoimmunoloji@yahoo.com adresine  gönderilmesi gerekmektedir.
   
     Üyelik başvuru formuna ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
     Üyelik girişi için kullanıcı adı olarak  e- posta adresi kullanılmaktadır.
 
 
TEL: 0 312 504 14 35

ADRES: 

İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. Güneypark Evleri 

55/L Blok Daire: 78            Çankaya (06550) /ANKARA

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram